Accessability

Genom att ändra inställningar för textstorlek, teckensnitt, radavstånd och kontrast kan du anpassa webbplatsen så att den motsvarar dina behov av läsbarhet. I förhandsgranskningsrutan ser du hur valda ändringar påverkar texten.
Content style size


Font


Line height


ContrastIntroducing BONUS OPTITREAT

Introductory article: see page 8 of
BONUS in Brief May 2014 External link.

The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.